Hjerte- og lungeorm hos hund « Gå til aktuelle emner
Hjerte- og lungeorm er parasitter, der også betegnes henholdsvis ’den franske hjerteorm’ (Angiostrongylus vasorum) og ’rævens lungeorm’ (Crenosoma vulpis). Begge typer af orm findes i Danmark og kan give alvorlig sygdom hos hunde.

Livscyklus

Den franske hjerteorm lever i hundens hjerte og i blodkarrene til lungerne. Rævens lungeorm lever i luftvejene i lungevævet.

De voksne orm er 1,5-2cm lange. Fra deres placering udskiller ormene æg, der udvikles til larvestadier, som hostes op og synkes af hunden. Larverne passerer således ud med afføringen. De er omtrent 0,3-0,4mm lange og kan derfor kun ses i mikroskop. Uden for hunden fortsætter livscyklus, idet larverne optages af snegle, der kommer i kontakt med hundens afføring. Ringen sluttes, når en hund indtager sneglene. Snegleslim kan teoretisk også være smittekilde

Hvad er symptomerne, hvis min hund har fået hjerte- eller lungeorm? 

De mest almindelige symptomer hænger sammen med ormenes livscyklus i hunden: Hoste, vejrtrækningsbesvær og træthed. Herudover kan ses meget varierende symptomer som blandt andet ophørt appetit, opkastninger, diarré og blødninger.

Hvordan kan jeg få undersøgt, om min hund er smittet? 

Dyrlægen kan udføre undersøgelser på din hunds afføring og påvise larverne fra hjerte- og lungeorm. En undersøgelse kræver, at du opsamler afføring fra 3 på hinanden følgende dage og medbringer til dyrlægen. Du bør rådføre dig med dyrlægen for at forhøre dig nærmere om proceduren.

Jævnlig undersøgelse af afføringsprøver vil især være aktuelt i områder med stort smittepres og for brugshunde, der ofte trænes i fugtige naturområder med mange snegle. Afføringsprøver kan for eksempel undersøges 1-4 gange årligt. Derudover er det fornuftigt at møde op hos dyrlægen til årlige sundhedstjek samt reagere, såfremt du observerer nogle af de oven for nævnte symptomer hos din hund.

Hvordan kan smitterisikoen holdes nede? 

Smitterisikoen formindskes mest effektivt, hvis ormenes livscyklus brydes. Derfor er det for eksempel vigtigt at samle afføringen op efter din hund, når I er ude på luftetur. Desuden er ræve ’reservoir’ for begge typer af orm. Undgå derfor at lade din hund gå løs i områder, hvor der lever mange ræve. Pas også på med at lade din hund indtage ting fra omgivelserne, herunder andre hundes afføring mm

Behandling af hjerte og lungeorm hos hunde

Ved konstatering af orm iværksætter dyrlægen et behandlingsforløb. Der er tale om langvarig behandling med et lægemiddel, der dræber ormene langsomt. Herved mindskes risikoen for en allergisk reaktion, som kan forekomme, hvis mange orm dør på samme tid. Ved omfattende skader på lungevævet kombineres behandlingen oftest med binyrebarkhormon og evt. hjertemedicin. Desuden skal hunden holdes i ro i 4-6 uger, og der foretages opfølgende undersøgelser.


Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke et lægemiddel, der må anvendes forebyggende pga. faren for resistensudvikling blandt ormene.

Se her, for at læse m behandling af orm hos hunde


Top
}