Adfærdsrådgivning

Adfærdsproblemer er en af de hyppigste årsage til, at hundredevis af hunde enten omplaceres eller aflives hvert år.

Et adfærdsproblem kan virke som en ganske uoverskuelig opgave, men ofte handler det om at ændre en eller flere ting i hverdagen, og lægge en struktureret træningsplan for at kunne ændre på hundens problematiske adfærd.

Det kan vores dyrlæge, Desirée Mortensen, hjælpe dig med.

 

Hvem er jeg?

 

Mit navn er Desirée Mortensen, jeg er uddannet dyrlæge fra Københavns Universitet og har arbejdet i praksis i 4 år. Jeg arbejder udelukkende med smådyr, det vil sige hunde, katte, kaniner og gnavere.

I 2016 færdiggjorde jeg uddannelsen til klikkertræner hos Canis afd. Sjælland, og har siden da trænet egne hunde og undervist i klikkertræning.

Jeg er uddannet Adfærdsrådgiver fra Hund&Træning 2020.

Lige siden jeg tog min klikkertræneruddannelse, er min interesse for adfærd vokset.

Jeg er vild med at opleve hvordan vi, ved at skabe de optimale rammer for vores hunde, kan ændre på både adfærd og følelser, i træningen såvel som i dagligdagen.

Når man har valgt at have hund, så har man ansvar for at skabe rammer der sikrer vores hundes trivsel, ligesom det er vores fornemmeste opgave at træne dem så de kender "spillereglerne" for at være en del af en menneskefamilie. At kende reglerne for hvordan man opfører sig som hund i en menneskeverden skaber forudsigelighed og tryghed der er helt essentielt for hundens trivsel.

Ved at skabe en hverdag hvor hunden trives, kan vi i en lang udstrækning både forebygge og behandle adfærdsproblemer hos vores hunde.

 

Hvad er et adfærdsproblem?

Adfærdsproblemer eller problemadfærd, dækker som regel over en adfærd, som er helt naturlig for vores hund, men som kommer til udtryk på en uhensigtsmæssig måde. Det kan f.eks. hunden der gør eller gør udfald mod andre hunde eller mennesker, ødelægger ting når den er alene hjemme eller er bange for tordenvejr og høje lyde.

 Et adfærdsproblem kan komme til udtryk på mange forskellige måder, ligesom årsagerne også kan være meget forskellige. Ofte er der tale om flere elementer der spiller ind og er med til at skabe problematikken. Det kan f.eks. være:

 • Manglende træning
 • Manglende mental stimulering
 • Genetik
 • Sygdom mm.

Fordi problemet ofte er et samspil mellem flere elementer i hundens hverdag der ikke fungerer, er løsning derfor også at ændre på en eller flere af disse elementer.

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Ud fra en personlig samtale med dig og observation af din hund i dens vante miljø hvor problemet opstår, lægger jeg en struktureret træningsplan der skal hjælpe dig til at reducere eller helt fjerne problemets omfang. En plan indeholder ofte både en målrettet træningsplan for selve problemadfærden, men ofte også flere supplerende tiltag som er en vigtig del af den samlede løsning.

 

Jeg kan bl.a. hjælpe dig med:

 • Kontakt og samarbejdsproblemer
 • Opmærksomhedskrævende adfærd
 • Gø-problemer
 • Disempowerment (frygtsomhed og uselvstændighed)v
 • Lydangst
 • Frygt - generel frygtsomhed eller frygt rettet mod hunde/personer/genstande
 • Jagt/Hyrdeadfærd, f.eks. problemer med at din hund jager biler eller cykler
 • Alene Hjemme Problemer (Separationsangst)
 • Ressourceforsvar
 • Stress
 • Socialisering af din hundehvalp eller unghund
 • Kom godt fra start med din nye hundehvalp, herunder træning, gode hverdagsrutiner og socialisering

Adfærdsrådgivning på hundens præmisser

For mig handler adfærdsrådgivning om at opbygge og opretholde et gensidigt respektfuldt og kærligt samarbejde mellem dig og din hund.

Det handler ikke kun om at aflære hunden sin problematiske adfærd, det handler også i høj grad om at ændre de følelser der motiverer til adfærden.

Derfor arbejder jeg udelukkende med positive metoder med et absolut minimum af nogen former for ubehag for hunden.

 

Veldokumenteret positiv problemløsning

Jeg anvender en eller flere veldokumenterede problemløsningsteknikker:

BAT (Behavior Adjustment Training)

Kontrabetingning

Empowerment

Træning på initiativ

Management for at foregribe at problemet opstår

Metoderne jeg anvender er veldokumenterede og 100% belønningsbaserede. Det er vigtigt at kunne opretholde et godt forhold og samarbejde med vores hund for at få succes med at tilpasse eller ændre adfærd, hvilket opnåes ved at sætte hunden op til mest mulig succes og belønne når den lykkes.

At træne på denne måde giver både selvtillid og tillid til sine omgivelser, hvilket en hund med adfærdsproblemer i høj grad har behov for.En varig løsning

Der findes ingen hurtige smutveje når der drejer sig om at ændre på problemadfærd. Oftes er det en adfærd vores hunde har udført i lang tid, og det fungerer derfor som en gammel vane. Gamle vaner er som bekendt svære at ændre og kræver både tid og tålmodighed.

 

Hos mig får du derfor ingen quick fixes, men en varig løsning til at ændre på din hunds adfærd og sikre bedre trivsel.

 

Forudsigelighed, trivsel og tillid - det er livskvalitet.

 

Priser

 

Adfærdskonsultation (1 time) - her taler vi om problemstillingen og mulige løsninger: 1255 kr.

 

Efterfølgende konsultation pr. påbegyndt 30 min: 628 kr.

 

Praktisk træning: 500 kr. pr. påbegyndt time

 

Kørsel: 10 kr. pr. kilometer fra klinikkens adresse

 

NB: Jeg kører ikke i region Hovedstaden!

 

Et behandlingsforløb skræddersyes efter dine behov. Det kunne f.eks. bestå af:

 • Indledende besøg af 1 times varighed. Her taler vi om det adfærdsproblem din hund har, og jeg observerer hunden. Vi gennemgår øvelser der skal være med til at ændre problemet, og evt. supplerende tiltag
 • En skriftlig opsummering med en oversigt over tiltag, træningsøvelser og evt. supplementer
 • 1-2 timers praktisk træning på privat træningsareal
 • Én opfølgende konsultation efter 4-6 uger hvor vi ser på hvilke fremskridt I har gjort, og hvordan det videre forløb skal se ud
 • Sparring under hele forløbet på telefon og via mail

Et behandlingsforløb kunne også bestå af:

 • Indledende besøg af 1 times varighed
 • 3-4 opfølgninger med coaching og/eller praktisk træning
 • Sparring under hele forløbet på telefon og via mail

 

Vi skræddersyr så det passer bedst til dine og din hunds behov.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt din hund har behov for et behandlingsforløb eller måske bare en enetime, så er du velkommen tilat kontakte mig.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt din hund har behov for et behandlingsforløb eller måske bare en enetime, så er du velkommen til at kontakte mig gennem klinikken.

 

 

Åbningstider

Konsultation kun ved forudgående tidsbestilling, ring til 56634096.

Mandag: 07:00-16:00
Tirsdag: 08:30-16:00
Onsdag: 08:30-16:00
Torsdag: 08:30-17:00
Fredag: 08:30-16:00
Lørdag: 08:30-12:30

Lørdag tlf. tid: 08:30-09:00

Hjemmebesøg

For at imødekomme de af vores klienter der ikke er mobile og derfor ikke har mulighed for at komme ind på klinikken selv, tilbyder vi hjemmebesøg efter aftale. Ring og lav en aftale på tlf. 56 63 40 96.Top
}